Älvängen.se

Älvängen – ängarna vid älven

Namnet Älvängen, tidigare stavning Elfängen, är ett beskrivande naturnamn med den omedelbart förståeliga betydelsen ängen eller ängarna vid älven, det vill säga vid Göta älv. I småstaden Älvängen ska stadskvaliteterna utvecklas i samma takt som antal invånare växer.

Älvängen

Tjurholmens naturreservat

Tjurholmen är en långsträckt ö i höjd med Älvängen. Ön karaktäriseras av låglänta madmarker.

Götaälvdalen utgör en naturlig och välkänd flyttfågelväg. Här har öns våtmarker stor betydelse som näringsställen. Tjurholmens sydspets utgör en av de bästa rastlokalerna i hela Götaälvdalen.