Äskekärrsskeppet

I Äskekärr fann man i samband med dikesrensning år 1933 ett vikingatida skepp, helt byggt av ek. En C-14 datering gav besked om att det byggts en bit in på 800-talet. Skeppstypen är en så kallad knarr, en skeppstyp som är byggd för att seglas och som kunde ta mycket last, troligen vad Snorre Sturlasson menade med kaupskip - ett stabilt handelsskepp. Skeppet var sexton meter långt och hade höga fribord. Av utförda reparationer att döma hade det seglat under minst 100 år.
Vid sammansättningen av skeppet fann man runor ombord. På ett av borden finns runan inristad som kan stå för bl.a. gods eller lösöre - kanske ville ägaren märka sin egendom. är också det första tecknet i den vikingatida runraden, den så kallade Futharken.