Bohusleden

Från Lindome går leden via Gunnebo slott, till Stora Delsjön och vidare genom Vättlefjäll. Från Kungälv går leden över Romelanda socken till Grandalen och vidare över Svartedalens naturreservat. Vid Ljungskile går leden över Bredfjällets och över Herrestadsfjällets naturreservat norr om Uddevalla för att sedan komma till Munkedal och Bullaresjöarna. Leden går igenom Tanums kommun i öster över Tormoserödsfjället. Sedan över Kynnefjäll som är ett vidsträckt vildmarksområde, för att sluta i Strömstad. Leden följer hällmarker, glesbevuxna myrar och delvis orörda skogar och passerar många enstaka bebodda och brukade fjällgårdar och torpruiner. Längs leden finns ett flertal vindskydd och stugor som är öppna vid vissa perioder under året.