Elljusspåret Jennylund

Jennylunds naturspår är 2,35 kilometer långt och löper genom en härlig skogsnatur där bland annat Bohusleden korsar.