Nödinge.se

Nödinge - ett levande samhälle med spännande rötter 

Nödinge ska bli småstad. Kommunen har påbörjat detaljplanering för Nödinge centrum. Arbetet utgår från den fördjupade översiktsplanen för Nödinge.