Vad är typsiskt för ale?

Vad förknippar du med Ale?

Ale kommun efterlyser förslag och goda idéer för någon form av utsmyckning/prydnad som kan stå vid Ale kommuns entréer i söder och norr (utmed E45:an).

För förbipasserande ska utsmyckningen väcka uppmärksamhet och signalera att man är i Ale kommun. För oss Alebor ska utsmyckningen bidra till stolthet över att bo i Ale.

Skicka in ditt förslag till vad som bör placeras vid Ales entréer senast 30 april. Glöm inte att ge en motivering till hur ditt förslag väcker uppmärksamhet och signalerar att man är i Ale kommun samt bidrar till att vi Alebor känner stolthet över att bo i Ale.

Jobb i Ale

Arbetslösheten minskar betydligt i Ale

Under juli månad rapporterade Ale en total arbetslöshet på 5,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Västra Götalands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 803 av 16 060 invånare i åldern 16 till 64 år i Ale kommun var inskrivna som arbetssökande (264 färre än i juli i fjol).

Bostäder

Fler försäljningar av villor i Ale än på sex år

Mellan april och juni såldes 82 villor i Ale kommun. Det är fler än någon tremånadersperiod sedan 2015.

Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik som Newsworthy har analyserat.  De sålda villorna i Ale kommun hade ett genomsnittligt pris på 4,4 miljoner kronor. I fjol gjordes 71 affärer vid den här tiden på året.

I hela Västra Götaland såldes 3119 villor. för i snitt 4,2 miljoner kronor.

Statistiken visar även på en kännbar prisuppgång i Ale kommun. Medelpriset på försäljningarna av villor i kommunen var  6 % högre än för tre månader sedan. Även i hela Västra Götaland ökar villapriserna. I hela länet noterades samma ökning.