Alebladet

En opartisk förmedlarare av nytt och gammalt. Bara på nätet för miljön och ekonomins skull.

Sidan är under bearbetning! Nyheter, historia, natur, event, tips mm.
älvängen

"Älvängens köpcentrum är en katastrof"

Det är närmast löjeväckande hur man har byggt något som skall likna ett köpcentrum i Älvängen. Resecentrumet i ena ändan av samhället och handeln i andra. Ett centrum som är byggt på längden, en bil är ett måste för att kunna lotsa sig runt på de trånga gatorna med få parkeringsplatser. Inte speciellt genomtänkt för äldre, funktionshindrade eller med tanke på att allt färre ungdomar skaffar sig körkort. Detta har också medfört att den gamla centrumgatan är i princip helt död. Gör om och gör rätt. Riv eländet och titta på hur köpcentrum byggs idag för framtiden. Ta Kongahälla Köpcentrum som en förebild, ett center där butikerna hjälper varandra med draghjälp, resecenter direkt i anslutning, ett trevlig center med plats för att umgås, fika och handla. 

Nyinflyttad Älvängenbo

Vikingatida gravar i Nödinge kyrka

I samband med grundförstärkning och kulvert för nytt värmesystem, grävdes kyrkans långhus ut och överraskande arkeologiska fynd gjordes: dels meterhöga rester av medeltidskyrkans murar (fortfarande delvis synliga idag genom glasrutor i kyrkgolvet), dels lösfynd som till exempel ett meterlångt svärd av 1200-talstyp och en primklocka. 

Fornborgen i Älvängen oroliga tider i Götaälvdalen

Götaälvdalen var under äldre stenåldern (10 000-4 000 år f Kr) en havsvik. Läget vid Ranneberget i Älvängen var idealiskt. Här gav marken rik skörd, vattnet goda fiskefångster och skogarna jaktlycka. Spår finns ännu kvar av bosättningarna vid det som en gång var strandkant.

Götaälvdalens största vikingatida gravfält

Götaälvdalens största vikingatida gravfält ligger strax norr om Skepplanda kyrka. På den högt belägna platsen med storslagen utsikt finns ett 60-tal gravar. Gravarna syns som runda kullar i landskapet fast de ursprungligen var av stensättningar eller högar. Kullarna är mellan fyra och tio meter breda och mellan två och sju decimeter höga.

Alesnickarna var med och byggde Göteborg

Timmerbönderna från Ale spelade en viktig roll redan vid Göteborgs tillkomst på 1600-talet. På Stadsmuseet kan man se Snickareämbetets stiliga välkomma och där finns även bevarat skrålåda, sparbössa, tennkanna, fana och medlemsförteckningen ända från 1683.

Naturstigen i Alvhem tre kilometer med spännande historia  

Alvhem, har under mycket lång tid varit bebott, det vittnar de många fornlämningarna om. I sägner och fornsagor förekommer namn som kan kopplas till dessa trakter.

Alebladet

Alebladet

AlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladet
AlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladet
AlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladet
AlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladet

Kontakta oss

Namn E-post Meddelande Skicka in