Alebladet

En opartisk förmedlarare av nytt och gammalt. Bara på nätet för miljön och ekonomins skull.

Sidan är under bearbetning! Nyheter, historia, natur, event, tips mm.

Skanska köper mark i Ale kommun för cirka 300 miljoner kronor

Skanska har förvärvat cirka 263 000 kvadratmeter mark i Starrkärrs Torp i Ale kommun för cirka 300 miljoner kronor. Säljare är Björk Invest i Göteborg AB. Tillträdet sker när detaljplan vinner laga kraft.

På marken planerar Skanska och BoKlok att utveckla bostäder med höga hållbarhetsambitioner. Byggrätten kommer omfatta cirka 600 bostäder med tillhörande samhällsservice.

Idag 27 maj kommer Kultur- och fritidsnämnden att ha ett extrainsatt sammanträde

Konstgräsplan på Surte IP?

Konstgräs eller inte konstgräs på Surte IP. Det diskuteras livligt i olika medier. Här är kommunens syn på frågan:

Vad handlar det om?

Företrädare för Surte IS menar att flera representanter för kommunen har lovat att det ska bli en konstgräsplan på Surte IP och att kommunen nu har brutit dessa löften. Vi beklagar att det uppstått förvirring och osakliga resonemang i frågan.

En kommun kan inte ge några löften. En kommun fattar beslut efter noggrann utredning.

Kultur- och fritidsnämnden vill fatta beslut om ifall det går att lägga konstgräs på fotbollsplanen på den kommunala idrottsplatsen Surte IP. Därför tittar tjänstepersoner på sektor kultur och fritid på olika förutsättningar för att lägga konstgräs i Surte, bland annat ekonomi, läge och andra planer för Surte. Utredningen ska vara skriftlig och offentlig så att alla berörda kan ta del av utredningen och få möjlighet att klaga eller överklaga.

De förtroendevalda i kultur- och fritidsnämnden får bestämma om insatser inom sin budget. Att lägga konstgräs på Surte IP skulle kosta mer än nämnden har i budget/investering. Därför är det fullmäktige som troligen ska fatta beslut i frågan. Frågan om konstgräset har inte varit uppe i kultur- och fritidsnämnden och därmed har ingen fattat beslut i frågan än. Det är nämnden som bestämmer när ärendet har alla fakta och kan tas upp på mötet.

Samtidigt undersöker servicenämnden (förtroendevalda) och sektor service (tjänstepersoner) om kommunen ska bygga ny förskola och skola i Surte och var dessa i så fall ska byggas. Platsen där Surte IP ligger i dag är ett möjligt alternativ då det är kommunens mark. Den här frågan kommer upp i servicenämnden i augusti.

Vad gör kommunen?

Kommunen har ett stort och brett uppdrag som handlar om allt från att se till att det finns förskolor till att människor ska få möjlighet till en meningsfull fritid. Ofta ställs olika intressen mot varandra. Då måste de förtroendevalda i nämnderna fatta de beslut som är bäst för alla Alebor.

Ett samhälle bygger på att det finns bostäder, arbetsplatser, skolor, äldreboenden, vägar, friskt vatten, natur och infrastruktur för transport. Det är komplexa processer där det ofta handlar om svåra prioriteringar, motstridiga intressen och laglighet med omfattande överklagningsmöjligheter.

Skillnad på tjänstepersoner och förtroendevalda

Tjänstepersoner i kommunen ska sakligt och opartiskt utreda och ge underlag till beslut baserat på professionell bedömning. Tjänstepersoner ska inte göra politiska bedömningar.

En politiker som har rollen förtroendevald i nämnd tittar på tjänstepersonernas utredningar och fattar beslut tillsammans med sina kollegor i nämnden. Formellt är det nämnden som grupp som fattar beslut. En enskild politiker kan inte själv fatta beslut i nämndens namn (undantaget om besluten är nedflyttade till den enskilde politikern – delegation).

En politiker kan ge löften om vad denne planerar att göra i sin roll som representant för ett parti. Skillnaden är att politikern inte representerar vare sig nämnd eller fullmäktige, utan sitt politiska parti.

Källa: Ale.se

älvängen

"Älvängens köpcentrum är en katastrof"

Det är närmast löjeväckande hur man har byggt något som skall likna ett köpcentrum i Älvängen. Resecentrumet i ena ändan av samhället och handeln i andra. Ett centrum som är byggt på längden, en bil är ett måste för att kunna lotsa sig runt på de trånga gatorna med få parkeringsplatser. Inte speciellt genomtänkt för äldre, funktionshindrade eller med tanke på att allt färre ungdomar skaffar sig körkort. Detta har också medfört att den gamla centrumgatan är i princip helt död. Gör om och gör rätt. Riv eländet och titta på hur köpcentrum byggs idag för framtiden. Ta Kongahälla Köpcentrum som en förebild, ett center där butikerna hjälper varandra med draghjälp, resecenter direkt i anslutning, ett trevlig center med plats för att umgås, fika och handla. 

Nyinflyttad Älvängenbo

Vikingatida gravar i Nödinge kyrka

I samband med grundförstärkning och kulvert för nytt värmesystem, grävdes kyrkans långhus ut och överraskande arkeologiska fynd gjordes: dels meterhöga rester av medeltidskyrkans murar (fortfarande delvis synliga idag genom glasrutor i kyrkgolvet), dels lösfynd som till exempel ett meterlångt svärd av 1200-talstyp och en primklocka. 

Fornborgen i Älvängen oroliga tider i Götaälvdalen

Götaälvdalen var under äldre stenåldern (10 000-4 000 år f Kr) en havsvik. Läget vid Ranneberget i Älvängen var idealiskt. Här gav marken rik skörd, vattnet goda fiskefångster och skogarna jaktlycka. Spår finns ännu kvar av bosättningarna vid det som en gång var strandkant.

Götaälvdalens största vikingatida gravfält

Götaälvdalens största vikingatida gravfält ligger strax norr om Skepplanda kyrka. På den högt belägna platsen med storslagen utsikt finns ett 60-tal gravar. Gravarna syns som runda kullar i landskapet fast de ursprungligen var av stensättningar eller högar. Kullarna är mellan fyra och tio meter breda och mellan två och sju decimeter höga.

Alesnickarna var med och byggde Göteborg

Timmerbönderna från Ale spelade en viktig roll redan vid Göteborgs tillkomst på 1600-talet. På Stadsmuseet kan man se Snickareämbetets stiliga välkomma och där finns även bevarat skrålåda, sparbössa, tennkanna, fana och medlemsförteckningen ända från 1683.

Naturstigen i Alvhem tre kilometer med spännande historia  

Alvhem, har under mycket lång tid varit bebott, det vittnar de många fornlämningarna om. I sägner och fornsagor förekommer namn som kan kopplas till dessa trakter.

Alebladet

Alebladet

AlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladet
AlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladet
AlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladet
AlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladet

Kontakta oss

Namn E-post Meddelande Skicka in