Alebladet - modernt lokalt media!

Sidan är under uppbyggnad

Ale´s nya sida. För och om Ale. Information, händelser, tips för alla som vill veta mer om Ale. Alebladet är en annonsfri och opartisk sida.

Carl-Einar Häckner från Alafors

Utveckling ale

Hur ska Ale ska se ut om 30 år?

Villapriserna i Ale skjuter i höjden

Gammal film från Nol 

Följ med genom Nol 1967. En unik film från förr.

Elljusspåret Jennylund

Jennylunds naturspår är 2,35 kilometer långt och löper genom en härlig skogsnatur där bland annat Bohusleden korsar.

Ale Kulturrum

Här finns sporthall med fullmått och en teater med 280 publikplatser.
Det finns dessutom möteslokaler, musikrum, danslokal och mötesplats för unga.

Äskekärrsskeppet

i Äskekärr fann man i samband med dikesrensning år 1933 ett vikingatida skepp, helt byggt av ek. En C-14 datering gav besked om att det byggts en bit in på 800-talet. Skeppstypen är en så kallad knarr, en skeppstyp som är byggd för att seglas och som kunde ta mycket last, troligen vad Snorre Sturlasson menade med kaupskip - ett stabilt handelsskepp. Skeppet var sexton meter långt och hade höga fribord. Av utförda reparationer att döma hade det seglat under minst 100 år.
Vid sammansättningen av skeppet fann man runor ombord. På ett av borden finns runan inristad som kan stå för bl.a. gods eller lösöre - kanske ville ägaren märka sin egendom. är också det första tecknet i den vikingatida runraden, den så kallade Futharken.

Bohus IF Friidrott

Bohus IF Friidrott har haft verksamhet sedan våren 2011. Idag har klubben över 250 aktiva ungdomar som tränar friidrott. Under vintern bedrivs träningen inomhus i Bohushallen som har 60 meters löparbanor, kulring och längdhoppsgrop. Under vår, sommar och höst bedrivs träningen främst på Jennylund.

Fågeltornet i Stora Viken

Här finns goda chanser att få se både vanliga och ovanliga fåglar, mer än 150 olika arter har noterats längs älven. Man kan också fortsätta gångvägen ner till grillplatsen vid älvkanten.

Bio - Ale Folkets Hus

En modern bioanläggning som även kan direktsända scenupplevelser från hela världen

Paradisbanan

Älvbygdens Motorklubb, som driver Paradisbanan, bildades 1948.
Här körs det folkrace, cross, knattecross, sidovagns cross samt trial.

E-biblioteket

Här kan du låna e-böcker och e-ljudböcker hemifrån. Läs svenska och utländska e-tidningar och e-tidskrifter. Det enda du behöver är ett bibliotekskort.

Hultasjön

Hultasjön i Kilanda och är en renodlad badsjö med klart vatten. Badplatsen har en inhägnad sandstrand av en u-formad brygga, vilket gör den mycket lämplig för barnfamiljer. Vid sjön finns toalett, grillplats, större brygga, liten sandslänt, liten trampolin och tältplats.

Låna elcykel

Nu kan du låna en elcykel på biblioteken i Surte och Skepplanda. Testa cykeln i upp till sju dagar för att se hur den fungerar och hur den passar för dina resor. 

Alvhems Kungsgård

Vandrar du Alvhemsstigens tre kilometer går du i trakter som varit bebodda länge, vilket fornlämningar längs stigen vittnar om. Det är en trakt med spännande historia och gamla sägner. Här bodde det skygga folket, huldrefolket som även kallades alver i de gamla sagorna. Deras hem var Alfhem och över dem vakade guden Frö och orten Frövet ligger inte långt bort.

Ale Kulturskola

Här kan du spela instrument, dansa, sjunga, måla, filma, spela teater och göra mycket annat kul och spännande på din fritid. Ale kulturskola erbjuder undervisning i estetiska ämnen och finns för barn och unga i Ale kommun.

Hittaut i Ale

Hittaut är en friskvårdssatsning som samordnas av Svenska Orienteringsförbundet och arrangeras ideellt av lokala orienteringsföreningar, med stöd från sponsorer och partners.
OK Alehof ansvarar för Hittaut Ale, med stöd från Ale kommun. Årets säsong pågår 28 april till 30 september.

Ale Trail Race

Loppet för dig som vill lämna asfalten för ett tag och komma ut och springa i skog och mark.

Kungamöten på Tjurholmen

På Tjurholmen hölls den 17 mars år 1303 ett möte mellan kung Håkon hålägg m.fl. från Norge och kung Birger Magnusson och hans bröder hertigarna Erik och Valdemar Magnusson samt Birgers marsk Torgils Knutsson, västgötalagmannen Bengt Hafridsson och greve Jakob Nielsen av det danska Halland.

Upptäck Ale på cykel

Cykeltur genom Nödinge, Nol och Alafors som går förbi historiska platser och sevärdheter. Mestadels på cykelbana.
Start och mål: Nödinge station, Nol station eller Ahlafors gamla spinnerifabrik.

Pilgrimsleden

Två grundläggande faktorer uppfyller pilgrimsleden Göta älv som särskiljer pilgrimsleder från ”vanliga vandringsleder”:

Pilgrimsleden Göta älv anknyter till medeltida vägsträckning via Lödöse som historisk knutpunkt.
Sträckningen binder samman natur- och kulturminnen från medeltiden med stark koppling till Olofstraditionen.

Alebacken Bike Park

Testa på downhill i Alebacken. Downhill är en tävlingsgren inom mountainbike som går ut på att cykla ned för ett berg längs en markerad bana på kortast möjliga tid.

Fågeldammarna i Surte

Här kan du ta del av ett trettiotal arter som Kulturföreningen Svanen sköter om plus en mängd vildfåglar. Fågeldammarna är ett populärt besöksmål för skolor, turister och Alebor.

Alexander Samuelson

Alexander Samuelson, född 4 januari 1862 i Kareby socken, Kungälv, död 1934 i Indiana, USA, var en svensk-amerikansk glasingenjör. Han arbetade på Surte glasbruk innan han emigrerade till USA 1883.
På ett glasbruk i Terre Haute, Illinois, formgav Alexander Samuelson 1915 Coca-Colas berömda glasflaska som introducerades 1916, åtminstone återfinns hans namn på patentet. 
Flaskan blev världens mest välkända varumärke och varuförpackning. Flaskans ursprungliga utseende var inspirerad av kakaobönans form och betydligt buktigare än den som slutligen gick i produktion. Det geniala med flaskan var att den var greppvänlig, hade ett omisskännligt utseende och att glaset inte splittrades när flaskan tappades. Till en början tillverkades flaskan i en blå, en grön och en glasklar variant.

Ale Disc Golf Center

Discgolf (kallas även frisbeegolf) är en starkt växande idrott och rekreationssport som har mycket att erbjuda och lockar allt fler utövare över hela världen, i Finland har antalet utövande discgolfspelare nu passerat antalet vanliga golfspelare.

Fynden i Grönån

Träföremål, tillverkningsrester och båtrännor – ett omfattande
och variationsrikt trämaterial från romersk järnålder till vendeltid. 
Fynden är unika och bland de äldsta som påträffats.

Ale-Jennylunds Ridklubb 

ARJK är en ideell förening som bedriver ridskola, har tävlingsverksamhet, café och hyr ut stallplatser till medlemmar

Surte Glasbruk

Glasbruksmuseet i Surte ligger i de gamla fabrikslokalerna för Surte glasbruk och där visas vad som producerats på orten och vilken roll bruket spelade. Mannen som formgav Coca-Cola-flaskan, Alexander Samuelson, kom från Surte glasbruk.

Skepplanda simhall

Skepplanda simhall är en inomhusanläggning där allmänheten, skolor och föreningar erbjuds undervisning, avkoppling och rehabilitering.
Bassängen är 25 m lång och 10 m bred. Djupet är 90 cm på den grunda sidan och 160 cm på den djupa sidan (lutande botten).

Ale Golfklubb

En utmanande park- och skogsbana med inslag av vatten. Banan lades ut av banarkitekt Sigfrid Svensson och öppnades 1992.

Vikingagården

Ett av de mest kända fynden från järnåldern är Äskekärrsskeppet som påträffades vid Göta älv i Äskekärrs by i Starrkärrs socken. Fyndet gjordes en vårmorgon år 1933 av Johan Andersson som höll på att rensa diken på sin gård.
För att lyfta fram och öka kunskapen om vikingatiden i Götaälvdalen startade år 1999 projektet Ale i vikingatid.
En vikingagård har sedan byggts upp på Häljereds marker i närheten av fyndplatsen. Långhuset har byggts helt i ek och med samma tekniker som man använde på vikingatiden. Inspirationen till bygget är hämtad från arkeologiska fynd i trakten samt från en utgrävd stormannagård på Tissö i Danmark. Ambitionen är också att skapa ett landskap runt gården som ger en bild av hur det kan ha sett ut under järnålderns slutskede.

Kilanda Kyrka - en vacker TV-stjärna

Den lilla stenkyrkan från 1200-talet som medverkat i TV-serien Raskens. Raskens är en roman av Vilhelm Moberg från 1927 som blev Mobergs genombrottsroman.
Kyrkan förlängdes 1703 med ett kor i sten som ersatte det äldre i trä. Dopfunten är från 1200-talet och predikstolen från 1721. Takmålningarna utfördes av Ditloff Ross 1738-39.

Hällristningarna i Alvhem

I Alvhem någon dryg km nordväst om Alfems kungsgård finns på Jättebergets södra sida en bergshäll där man under bronsåldern ristat
in 25 skepp, flera djur, en människofigur, 45 skålgropar, två fötter samt några oidentifierbara figurer. Hällen där ristningarna breder ut sig är ca 6,5x4,5 meter stor.

Prästalund

Prästalund är ett litet paradis för varje vän av natur och historia - inte konstigt att närmare 2 000 personer kommer till midsommarfirandet varje år!

Göta älv

Tillrinningen av vatten till Göta älv börjar i en liten fjällbäck i Härjedalen för att sedan ta vägen via Norge och Klarälven innan vattnet når fram till Vänern. Från Vänerns utlopp vid Vänersborg, ner till älvens utlopp i havet vid Göteborg kallas älven Göta älv.
Göta älv stäcker sig från Vänern till havet genom en 93 km lång dalgång, och vid Kungälv delar sig älven i två delar runt Hisingen varav den norra delen kallas Nordre älv och den södra delen Göteborgsgrenen.
Älven har ett värde som vattentäkt för dricksvatten till cirka 700 000 människor men även för kylning hos industrier, kraftproduktion, farled och fritidsaktiviteter som båtliv och fiske.

Repslagarmuseet

Repslagarmuseet är ett industriminne i Älvängen i Ale kommun. Repslagarmuseet grundades 1996. Anläggningen har en 270 meter lång fungerande repslagarbana som har använts till att tillverka tågvirket till ostindiefararen Götheborg.

Kontakta oss

Namn E-post Meddelande Skicka in