Alebladet

Alebladet din nya sida på nätet - en opartisk förmedlarare av nytt och gammalt

Sidan är under bearbetning! Nyheter, historia, natur, event, tips mm.

Vikingatida gravar i Nödinge kyrka

I samband med grundförstärkning och kulvert för nytt värmesystem, grävdes kyrkans långhus ut och överraskande arkeologiska fynd gjordes: dels meterhöga rester av medeltidskyrkans murar (fortfarande delvis synliga idag genom glasrutor i kyrkgolvet), dels lösfynd som till exempel ett meterlångt svärd av 1200-talstyp och en primklocka. 

Fornborgen i Älvängen oroliga tider i Götaälvdalen

Götaälvdalen var under äldre stenåldern (10 000-4 000 år f Kr) en havsvik. Läget vid Ranneberget i Älvängen var idealiskt. Här gav marken rik skörd, vattnet goda fiskefångster och skogarna jaktlycka. Spår finns ännu kvar av bosättningarna vid det som en gång var strandkant.

Götaälvdalens största vikingatida gravfält

Götaälvdalens största vikingatida gravfält ligger strax norr om Skepplanda kyrka. På den högt belägna platsen med storslagen utsikt finns ett 60-tal gravar. Gravarna syns som runda kullar i landskapet fast de ursprungligen var av stensättningar eller högar. Kullarna är mellan fyra och tio meter breda och mellan två och sju decimeter höga.

Alesnickarna var med och byggde Göteborg

Timmerbönderna från Ale spelade en viktig roll redan vid Göteborgs tillkomst på 1600-talet. På Stadsmuseet kan man se Snickareämbetets stiliga välkomma och där finns även bevarat skrålåda, sparbössa, tennkanna, fana och medlemsförteckningen ända från 1683.

Naturstigen i Alvhem tre kilometer med spännande historia  

Alvhem, har under mycket lång tid varit bebott, det vittnar de många fornlämningarna om. I sägner och fornsagor förekommer namn som kan kopplas till dessa trakter.

Alebladet

Alebladet

AlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladet
AlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladet
AlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladet
AlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladetAlebladet

Kontakta oss

Namn E-post Meddelande Skicka in